Csigabiga csoport

Csoportlétszám: 24 fő
A gyermekek már 3. éve alkotnak egy közösséget, nagyon jól összeszokott kis csapat. Már izgatottan készülnek a hamarosan bekövetkező iskolai életre. Nagyon szeretik a közösségért végzett feladatokat.

Munkatársaink

Nevelőmunkánk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekét vesszük figyelembe.
Perjéssyné Vályi Judit
Óvodavezető-helyettes, óvodapedagógus
Jónizs Ferencné
dajka