Csigabiga csoport

Csoportlétszám: 21 fő
A gyermekek most kezdik az óvodai életet. Zömében családi nevelésből érleznek hozzánk, de 5 fő gyermek már bölcsödei nevelésben is részesült. Örömmel és szeretettel fogadjuk őket.

Munkatársaink

Nevelőmunkánk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekét vesszük figyelembe.
Perjéssyné Vályi Judit
Igazgató-helyettes, óvodapedagógus