Kuratórium elnöke: Pácainé Nyiri Katalin

Az Alapítvány célja: a Debrecen, Körtefa u. 3. sz. alatt működő Mesekert Óvodában lévő gyermekek

  • testi-szociális-mentális képességeinek fejlesztése.
  • az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtése és felételeinek biztosítása, játékeszközök bővítése a csoportszobában és az udvaron, mozgásér és sokoldalú tevékenységi rendszer biztosítása.
  • környezeti kultúrára nevelés, a környezetvédelmi nevelés lehetőségeinek feltárásával, együttműködés a szülőkkel és különböző szervezetekkel, környezetünk szebbé, esztétikusabbá tétele.
  • anyanyelvi nevelés és nevelési terület tevékenységeit átfogó feladat magas szintű műveléséhez szükséges eszközök és feltételek biztosítása.
  • megfelelő és sokrétű élmények biztosítása, kirándulások szervezése, különböző kulturális, művészeti programokon való részvétel.
  • gyermekvédelmi szempontokat figyelembe véve a halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek programokon való részvételének finanszírozása.
  • a kitűzött célok eléréséhez szükséges korszerű szakmai ismeretek folyamatos megszerzésének elősegítése.

A fentieken túl az Alapítvány célja, hogy minél szélesebb kör részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja és a lehetőséget megteremti.

Az Alapítvány a fenti céljai elérése kapcsán az 1997. évi CLVI. tv.-ben meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítvány nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat hozzá, amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival, és azok megvalósulását tevékenyen képes és hajlandó elősegíteni.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Adószáma: 18553895-1-09

Bankszámlaszáma: 11738008-20715861

Kedvezményezett neve:
„Gyermekszemmel 2000” Alapítvány
Címe: 4033 Debrecen, Körtefa u. 3.