„Minden gyerek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni
személyisége tiszteletben tartását,
szüksége van arra, hogy a saját ritmusának
megfelelően éljen és pihenjen,
joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes,
joga van hibázni,
szüksége van a feltalálásra és alkotásra,
szüksége van esztétikai érzelmekre,
joga van bármiféle tudás megszerzésére.”

- Celestin Freinet -

Olyan új közösséget nyújtunk a gyermekeknek, amely hagyományaival, ünnepeivel a szülőktől távol töltött órákban meleg, szeretetteljes otthont biztosít számukra.

Az egészséges életvitel megalapozásához segítséget nyújtunk mozgással, jó levegővel, helyes táplálkozással, tiszta környezettel.

A helyes táplálkozási igény kialakítását vitaminnapok beiktatásával, a gyermekek mozgásigényének kielégítését, fejlesztését – a láb, - és tartásjavító tornák rendszeres végzésével a hanyag tartás megelőzését, a lábboltozat erősítésével segítjük.

A gyermeki lélek ápolását népi kultúránk, néphagyományaink szépségeivel is erősítjük.

Szabad játék és változatos tevékenységek által felfedeztetjük velük a bennük, alkotásaikban és környezetükben rejlő szépséget.

A környezetvédelemre neveléssel célunk, a környezetünk megszerettetése, a környezetvédelem megalapozása, s annak felismertetése, hogy értékeinkre, a természet kincseire vigyázni kell.

Az együtt töltött idő önmaguk és társaik feltétlen elfogadása mellett egyéni és közösségi értékekkel gazdagítja jelenüket és jövőjüket.

Mindezek teljesítését egy lelkes, nyitott, sokoldalúan képzett, szülőkkel jól együttműködő nevelőközösség valósítja meg.