ntp.jpeg

A Mesekert Óvoda Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0060 számú pályázat keretében megvalósuló programjáról.

A Mesekert Óvodában 2019. októberében elindultak az idei nevelési év tehetségműhelyei. Ezek megsegítéséhez megpályáztuk a fenti lehetőséget, amelynek keretében 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült intézményünk.

A megvalósulás időszaka: 2020 januártól június 30-ig.

A pályázati programban megjelölt célok:

 • A Mesekert Óvodába járó, potenciálisan tehetséges gyermekek egész személyiségének komplex, céltudatos, differenciált fejlesztése, gondozása, érdeklődésének kielégítése (kommunikációs készség, érzékszervek, finommotorika, esztétikai érzék, empátia fejlesztése, szókincsbővítés).
 • A tehetséges gyermekek iskolaválasztásának segítése.
 • Szociális – együttműködési képesség erősítése.
 • Egészséges énkép formálásának segítése.
 • Megfelelő légkör teremtése.
 • Regenerálódás, élmények biztosítása.

 

A pályázati program lényege a fent leírtakon túl, illetve azt kibontva:

A gazdagító programokban részt vevő gyermekek erős oldalának fejlesztése, gyenge oldalának kiegyenlítése, megfelelő légkör teremtése, lazító tevékenységek beiktatása a komplex személyiségfejlesztés keretén belül, a figyelem, memória, gondolkodás, kreativitás, motiváció fejlesztése, valamint kolléganők képzése, szülői szemléletformálás, rajzpályázat.

Az eddig megvalósult tartalmi elemek/tapasztalatok:

 • Padlórobotok az óvodában c. képzés – nagymértékben elősegítette a robotikai ismeretek bővítését, ezáltal élményszerűbbé, módszertanilag gazdagabbá tette a potenciálisan tehetséges gyermekekkel való foglalkozásainkat.
 • Laptop vásárlása a műhelyek munkájának segítésére - a két természeti tehetségműhely az intézményben zajló foglalkozások alkalmával színesítheti a tevékenységeket. Projektoros kivetítéssel nézhetnek a gyermekek rövid természetfilmeket, videókat. A többi műhelyvezető is alkalmazza mese, vagy rövidfilmek vetítésére, alkalomszerűen.
 • A célszerinti tevékenységet szolgálva folyamatosan megtartott tehetségműhelyek nyelvi, természeti, valamint térbeli-vizuális területeken az 5 évet betöltött gyermekek komplex személyiségfejlesztését erősítik.
 • rajzpályázati kiírás a Föld Napjával kapcsolatosan megtörtént – a tehetségpont óvodák, illetve a környező intézmények meghívása megtörtént. Beküldési határidő: 2020. április 20.

A programban részt vevő tehetségígéretek/ különösen tehetséges gyermekek száma: 60 fő.

 • ebből a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 8 fő.
 • ebből a fiúgyermekek száma: 21 fő
 • ebből roma gyermekek száma: 8 fő

A program megvalósításában szerepet vállaló tehetségsegítő szakemberek száma: 7 fő.

A programba bevont önkéntesek száma: 1 fő. 

Eddigi disszemináció (nyilvánosság és tájékoztatás):

 • óvodánk honlapja (2020. 01.)
 • videokonferencia (2020. 03.20.)
 • nyilvános kihangosító pedagógusok és szülők részére (2020. 03. 23.)