.png

Debreceni Tankerületi Központ

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Ennek módjáról, idejéről részletes információkat az intézmények honlapjain talál.  Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő valamennyi intézményben van lehetőség a jelentkezések személyes benyújtására.

Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskolánk KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik: 

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmények közül az alábbiakban felsorolt intézményekben, illetve intézmények egy-egy osztályában van lehetőség az első szakaszban a beiratkozás folyamatának ügyintézésére:

 • Ibolya Utcai Általános Iskola: valamennyi osztálya
 • Lilla Téri Általános Iskola: valamennyi osztálya
 • Debreceni Bocskai István Általános Iskola: sport vagy német orientáltságú osztálya
 • Debreceni Dózsa György Általános Iskola: magyar-német két tanítási nyelvű osztálya
 • Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola természettudományos orientáltságú osztálya
 • Debreceni Hunyadi János Általános Iskola: sport orientáltságú osztály (úszás)
 • Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: sport orientáltságú osztály
 • Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: sport orientáltságú osztály (floorball)
 • Epreskerti Általános Iskola: informatika emelt szintű osztályok közül egy osztály
 • Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium: ép hallású, logopédiai terápiára szorulók részére
 • Szoboszlói Úti Általános Iskola: az induló osztályok közül egy angol emelt szintű osztály

Döntés, a szülők kiértesítése az első szakaszban érintett kérelmekről, jelentkezésekről 2020. április 25-27. között.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Döntés, a szülők kiértesítése a második szakaszban érintett kérelmekről, jelentkezésekről 2020. május 16-21. között.

 

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

http://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

 

Továbbá minden, a DTK fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke.

 

A második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére az 1) pontban felsorolt intézmények és azok fent nevezett osztályainak kivételével minden, a DTK fenntartásában működő általános iskolába.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A KRÉTA online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

 

Mindkét szakaszra vonatkozóan:

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi eredeti iratokra, dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni az iratok, dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

 

Debrecen, 2020. április 06.

 

Pappné Gyulai Katalin

Tankerületi igazgató