nemzeti.jpeg

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása című, NTP-OTKP-19-0060 pályázatról beszámoló

2019. 12. 17-én a debreceni Mesekert Óvoda megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, A hazai és határon túli óvoda tehetség-kibontakoztató programok támogatása című, NTP-OTKP-19-0060 kódszámú pályázati program keretében kibocsátott támogatói okirat elektronikus aláírással ellátott példányát.

Ezen pályázat keretében 1 000 000 Ft-os támogatásban részesült intézményünk.

Intézményünk több tehetségműhelyt is működtet. Pályázatunkat Töprengő Törpe Akadémia néven vegyes témában (szakmai, működési elemekkel) a nyelvi, természeti és a térbeli-vizuális műhelyekbe járó gyermekek igényes, adekvát fejlesztéséhez, tehetségígéretének kibontakoztatásához, a szervezett programokhoz és a műhelyeket vezető pedagógusok képzéséhez kértük.

2019 októberében elkezdődtek tehetségműhelyeink, amelyek egyenként 30 alkalmas időtartamban valósultak meg. A megvalósítás azonban a járványügyi helyzet miatt nem a tervezettnek megfelelően zajlott le, hiszen 2020 március közepén meg kellett szakítanunk a programsorozatot az óvodák országos bezárása miatt. A folytatást 2020 szeptember végétől iktathattuk be, egészen 2020 december 18-ig.

Más gyermekek jártak már ekkor a tehetségműhelyekbe, hiszen az elballagott nagycsoportosokat felváltották a szeptember 1-jéig 5. életévüket betöltők. Azonban a március közepéig megtartott tevékenységekre vonatkozóan az addig járt gyermekek szüleinek visszajelzéseit online formában megkaptuk. Ezek pozitívak voltak.

Egyéb változások is bekövetkeztek óvodánk életében, amelyek befolyásolták a pályázati program megvalósítását. Többször volt szükség módosítási kérelem benyújtására.

2020 szeptemberétől a Fenntartó megszüntette egyik feladatellátási helyünket. Az időközben bekövetkezett intézményi fluktuáció is más szakemberek általi megvalósítást eredményezett egyes tehetségműhelyeinkben. Sajnos, a nyelvi tehetségműhelyt nem tudtuk folytatni a második szakaszban, mert ennek vezetésére nem állt rendelkezésünkre szakember.

A természeti és a térbeli tehetségműhelyek programjait a Fenntartó által bevezetett korlátozásoknak megfelelően tarthattuk meg. Ez azt jelentette, hogy a szülői betekintések személyes jelleggel teljes egészében elmaradtak, ezeket videófelvétellel helyettesítettük. Át kellett gondolnunk a külső helyszíneken megvalósítandó programok óvodai helyettesítését is, ez különösen igaz volt a természeti műhelyek programjaira. Igyekeztünk biztosítani az élményszerűséget, szem előtt tartottuk a felfedezés központúságot, fejlesztettük a tehetségígérettel rendelkező gyermekek erős oldalát, kiegyenlítettük a gyengébb képességeiket, hogy ezek ne akadályozzák őket tehetségígéretük kibontakoztatásában. Figyeltünk a megfelelő légkör biztosítására, a kiegészítő és lazító programelemek beépítésére egyaránt. Az egyes műhelymunkák végén a gyermeki visszajelzések mindig pozitívak voltak, s rendszerint nagyon várták a tevékenységeket.

Az egyéb programokat – rajzpályázat, szülői fórum – szintén a járványügyi előírások betartásával valósítottuk meg.

A szülői fórumon a tehetségbarát társadalom kialakítását tűztük ki célul. Véleményünk szerint minél több ismerettel rendelkeznek a szülők gyermekeik tehetségígéretére vonatkozóan, annál inkább képesek elfogadni, tolerálni esetleges különcségeiket, illetve nagyobb mértékben és tudatosabban tudnak a gyermekek számára segítséget nyújtani képességeik kibontakoztatásához. Az 5 évet betöltött gyermekek csoportjaiban kaptak részvételi lehetőséget az online fórumra szüleik. A fórum kezdetét követően még két napig tekinthették meg a feltöltött ppt anyagát, a melléklet magyarázatokkal. Nagy örömünkre sokkal többen vettek részt ebben a formában a fórumon, mint azt vártuk.

Az Állatok Világnapjára meghirdetett rajzpályázatra a közeli Tehetségpont óvodák kaptak meghívást, a hálózatépítés, az ismerkedés és az egymástól való tanulás céljából. Sajnos, csak két másik intézmény fogadta el ezt, s ők képviseltették az 5 évet betöltött gyermekeik alkotásaival intézményüket (Szabadságtelepi Óvoda, Kerekerdő Óvoda). Természetesen saját intézményünk mindkét feladatellátási helyéről készítettünk magunk is pályamunkákat. Szemléletünket tükrözi, hogy bátorításként, elismerésként minden részt vevő kisgyermek, sőt az őt felkészítő óvodapedagógus is kapott oklevelet, emléklapot, és egy kis ajándékot.

Összegezve elmondható, hogy az aktuális helyzethez igazodva műhelyvezetőink és egyéb segítőink megtették a maximumot a programsorozatok megvalósítását illetően.